Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Sympozjum na Politechnice Częstochowskiej – 15.02.2006r.

Zakłady Ciągarstwa i Wyrobów Metalowych IMiAPPP Politechniki Częstochowskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce
(jednodniowe, nieodpłatne)

Temat: Prace badawcze z zakresu ciągarstwa realizowane w ZDB Bohumin i Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej

15 Lutego 2006, Politechnika Częstochowska

Prace badawcze z zakresu ciągarstwa realizowane w ZDB Bohumin i Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej

W dniu 15.02.2006 roku o godzinie 11.00 Zaklady Ciagarstwa i Wyrobów Metalowych IMiAPPP Politechniki Częstochowskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce organizują jednodniowe, nieodpłatne sympozjum nt.: „Prace badawcze z zakresu ciągarstwa realizowane w ZDB Bohumin i Instytucie Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej”. W trakcie sympozjum odbędzie się prezentacja referatów pracowników ZDB Bohumin oraz Instytutu Modelowania i Automatyzacji Przeróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej z następujacych tematów:

1. Kryteria powstawania pękniec wewnętrznych – weryfikacja doświadczalna (Jan Krnac – ZDB Bohumin),
2. Wplyw ciągnienia hydrodynamicznego na własnosci drutu i lin stalowych (Zbigniew Muskalski – IMiAPPP Politechnika Częstochowska),
3. Wykorzystanie analizy wariacyjnej do oceny istotnosci wpływu parametrów procesu ciągnienia na własnosci mechaniczne drutów (Petr Buchta – ZDB Bohumin),
4. Identyfikacja wydzielen w stopie BM38N po odkształceniu na gorąco (Sylwia Wiewiórowska – IMiAPPP Politechnika Częstochowska),
5. Wpływ dużych prędkosci ciągnienia na własności drutów ze stali wysokowęglowych (Ivo Nemec – ZDB Bohumin),
6. Ocena możliwosci ciągnienia stali TWIP (Maciej Suliga – IMiAPPP Politechnika Częstochowska),

Sympozjum odbędzie sie na Politechnice Częstochowskiej pod adresem:
Al. Armii Krajowej 19, 42-200 Czestochowa, sala 338.

Potwierdzenie uczestnictwa w sympozjum prosimy przesłac do dnia 11.02.2006 roku na adres:

Dr inz. Sylwia Wiewiórowska
Instytut Modelowania i Automatyzacji
Procesów Przeróbki Plastycznej
Politechniki Częstochowskiej
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Czestochowa
tel.: (34) 3250-745, tel.kom.: 500 020 676
fax.: (34) 3250-714
e-mail: wiewior@mim.pcz.czest.pl

Z poważaniem,

Prof. dr hab. inz. Jan W. Pilarczyk
Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego w Polsce

Prof. dr hab. inz. Zbigniew Muskalski
Kierownik Zakładu Wyrobów Metalowych IMiAPPP PCz