Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Seminarium w Krakowie – 08.12.2011r.

Seminarium naukowo-technicznego konsorcjum NOEL, pt.:  Nowoczesne materiały i technologie metali nieżelaznych dla elektroenergetyki – Kraków 2011

plakat

program

Podczas seminarium zostały wręczone Nagrody im. Mariana Schneidera.
Wyróżnienia otrzymali:

Galeria: