Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Seminaria – wykaz

Wykaz wszystkich seminariów organizowanych przez Poland Chapter of Wire Association International w latach 2003-2012:

  • Seminarium w Hucie Cedler w Sosnowcu (obecnie (ArcelorMittal Poland), 23.04.2003. Zaprezentowane zostały 3 referaty dotyczące: produkcji drutów spawalniczych, siatek spawalniczych i naprężeń szczątkowych. 41 uczestników z 14 firm i instytucji.
  • Seminarium w Politechnice Częstochowskiej, Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej, 15.02.2005. Zaprezentowane zostało 6 referatów – 3 przez reprezentatów Zelazarny a Dratowny Drawing Plant Bohumin a 3 przez przedstawicieli Politechniki Częstochowskiej. Dotyczyły one: kryteria pękania drutów, procesów ciągnienia hydrodynamicznego, wpływem szybkiego ciągnienia drutów ze stali wysokowęglowej na ch właściwości oraz ciągnienia drutów ze stali TRIP. 30 uczestników z 11 firm i instytucji (więcej: Wire Journal, maj 2006, s.30).
  • Seminarium w “SPAWMET” (obecnie General Electric) w Świętochłowicach, 22.11.2005. Zaprezentowano 4 referaty, w tym dotyczący testów prowadzonych przez Magnetic Analysis Corporation. 20 uczestników z 12 firm z Polski i Czech (więcej: Wire Journal, styczeń 2006, s.35).
  • Seminarium w Zelezarny a Dratovny Bohumin ZDB (Czechy), 23.11.2005. 14 wystąpień w ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Poland Chapter we współpracy z Instytutem Obróbki Plastycznej Politechniki Częstochowskiej. 24.11.2005 odbyło się spotkanie uczestników studiów z władzami ZDB.
  • Seminarium w “ELDRUT” w Zagnańsku, 7.07.2006. Zaprezentowano 4 referaty dotyczące nośników smaru po mechanicznym odkamienianiu surówki, nowych tendencji w procesie ciągnienia drutów, matryc rolkowych, dalmierzy laserowych do mierzenia średnicy drutu. 30 uczestników z 22 firm I instytutów badawczych (więcej: Wire Journal, Wrzesień 2006, s.28).
  • Seminarium w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, 20.03.2008. Zaprezentowano 2 wykłady dotyczące: drutów specjalnych na bazie srebra, miedzi i innych metali oraz drutów dla szybkobieżnych pociągów. 50 uczestników z 14 firm z sektora nieżelaznego oraz uczelni (więcej: Wire Journal, czerwiec 2008, s.33).
  • Seminarium w „DRUMET” (obecnie Wire Co from Kansas City), 8.12.2008. Zaprezentowano 4 referaty dotyczące współczesnych metod ciągania, matryc kształtowych oraz smarów włoskiej firmy  “LUBRIMETAL”)
  • Seminarium w Hotelu Ostaniec w Podlesicach, 19-20.03.2010. Zaprezentowano 3 referaty dotyczące: eliminacji boraksu ze środków smarnych do ciągnienia (firma TRAXIT z Niemiec), nowoczesnych obrabiarek i metod obróbki termicznej firmy EURODRAW company z Włoch oraz efektu TRIP w drutach ze stali niskowęglowej. 60 uczestników z 20 firm i instytucji (więcej: Wire Journal, luty 2011, s.38).
  • Seminarium w Wydziale Metali Nieżelaznych AGH, 8.12.2011 zatytułowane „Nowoczesne materiały i technologie oparte na metalach nieżelaznych w energetyce”. Temat konferencji odpowiadał zapotrzebowaniu na opracowywanie rozwiązań dla kolejnictwa oszczędnych energetycznie i przyjaznych środowisku. Ponad 100 uczestników reprezentujących firmy i ośrodki naukowe (więcej: Wire Journal, styczeń 2012, s.34-35).