Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

VIII Międzynarodowa Konferencja Ciągarska 7-8.11.2019r.

MIĘDZYNARODOWE
STOWARZYSZENIE CIĄGARSKIE
W POLSCE
oraz
INSTYTUT METALURGII ŻELAZA

Zapraszają do udziału
w VIII Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej ’2019

Nowe aspekty technologiczne wytwarzania walcówki,
drutów i wyrobów metalowych z zastosowaniem
nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej

Miejsce: Hotel OSTANIEC w Podlesicach

Data: 6-8 listopada 2019 r.

Patronat Honorowy Konferencji:

JM REKTOR POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

 

VIII Międzynarodowa Konferencja Ciągarska ‚2019

Cel Konferencji:

Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie ciągarstwa oraz wymiana doświadczeń badawczych i wdrożeniowych z zakresu procesów przeróbki plastycznej drutów i wyrobów metalowych

Tematyka Konferencji:

W zakresie tematyki konferencji oczekujemy na referaty obejmujące następujące zagadnienia:

  1. Właściwości, mikrostruktura oraz jakość walcówki i drutów stalowych i z metali nieżelaznych
  2. Wyroby z drutu – wymagania, zastosowania i właściwości (liny, sprężyny, elementy złączne, druty bimetalowe)
  3. Smary do ciągnienia – kierunki rozwoju
  4. Nowoczesne i innowacyjne metody ciągnienia drutów (ciągadła hydrodynamiczne, kasety rolkowe, nowe konstrukcje ciągadeł, ciągnienie beznarzędziowe)
  5. Warstwa wierzchnia drutu (chropowatość, naprężenia własne)
  6. Obróbka cieplna i powierzchniowa drutów
  7. Wyroby metalowe wytwarzane z zastosowaniem nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej

 

Komitet Naukowy Konferencji:

Dr hab. inż. Adam Zieliński, Prof. IMŻ – Przewodniczący – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych – Vice Przewodniczący – Wydział Metali Nieżelaznych AGH
Prof. zw. dr inż. Bogdan Golis – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Wojciech Z. Misiołek – LehighUniversity, USA
Prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk – Prezes MSC
Dr hab. inż Janusz Juraszek, Prof. ATH – Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku Białej
Dr hab. inż. Robert Kruzel, Prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Roman Kuziak – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Dr hab. inż. Andrzej Mamala, Prof. AGH – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Prof. dr hab. inż. AndrijMilenin – Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Beata Smyrak, Prof. AGH – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
Dr hab. inż. Wojciech Szulc, Prof. IMŻ – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Dr hab. inż. Dariusz Woźniak, Prof. IMŻ – Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach
Dr hab. inż. Robert Ulewicz, Prof. PCz – Politechnika Częstochowska

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr inż. Jarosław Jasiński – Przewodniczący – Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Beata Smyrak, Prof. AGH – Vice Przewodnicząca –AGH w Krakowie
Adam Świerczyński – Prezes MET-PRIM, Laureat Nagrody im. Prof. M.Schneidera
Mgr Agnieszka Gwiazdowicz – Sekretarz Konferencji
Dr inż. Jarosław Marcisz – Instytut Metalurgii Żelaza
Dr hab. inż. Robert Kruzel, Prof. PCz – Politechnika Częstochowska
Mgr inż. Piotr Romański – Członek Zarządu MSC

 

Ważne terminy:

31.05.2019 – nadsyłanie streszczeń referatów
15.06.2019 – nadsyłanie referatów
15.08.2019 – wykaz zaakceptowanych referatów
30.08.2019 – nadsyłanie referatów po recenzjach
10.09.2019 – wniesienie opłaty konferencyjnej i opłaty za stoisko
06-08.11.2019 – konferencja

Opłata konferencyjna:

Opłata konferencyjna: 1600 PLN

Opłata obejmuje:
– materiały konferencyjne
– zakwaterowanie w hotelu
– wyżywienie
– udział w imprezach towarzyszących

Koszt stanowiska wystawowego dla firm: 300 PLN

Opłat należy dokonać na konto bankowe:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie
Bank Zachodni WBK S.A. I Oddział w Częstochowie
85 1500 1399 1213 9004 0688 0000

Z dopiskiem: „Imię i Nazwisko uczestnika –MSC Konferencja 2019” (Dla opłat za stoisko-nazwa firmy).

Informacje dla Autorów:

Referaty zakwalifikowane do wygłoszenia na konferencji i zgłoszone na sesję posterową będą opublikowane w specjalnym wydaniu kwartalnika „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza” 7 pkt. (lista BMNiSW). Kwartalnik jest indeksowany w BazTech, PBN oraz ICI WorldMaster List.
Referaty (max 5 stron) przygotowane zgodnie z wytycznymi czasopisma prosimy o przesłanie na adres: msc.conference2019@gmail.com
Wytyczne edycyjne do przygotowania publikacji są zamieszczone na stronie internetowej IMŻ w Gliwicach www.imz.pl – zakładka Periodyk IMŻ
oraz Stowarzyszenia MSC www.msc.wip.pcz.pl

Prezentacja referatów:

Obrady będą odbywać się w następujących grupach tematycznych:
I: Druty stalowe i wyroby z drutu
II: Druty i wyroby z metali nieżelaznych
III: Procesy produkcji walcówki, drutów i wyrobów metalowych wytwarzanych z zastosowaniem nowoczesnych procesów przeróbki plastycznej

Do pobrania:

 

Organizatorzy:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie MSC w Polsce jest pierwszym na świecie oddziałem WAI poza granicami USA. Ostateczna decyzja o utworzeniu Wire Association International – Poland Chapter zapadła na posiedzeniu zarządu WAI w Atlancie.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 8 maja 2002 roku nastąpił wpis organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego: „Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego w Polsce”. Siedzibę postanowiono utworzyć na Politechnice Częstochowskiej. Uhonorowano w ten sposób całokształt pracy i wysiłku włożonego przez pracowników naukowych Politechniki w rozwój polskiej myśli technicznej i promowania jej na arenie światowej.
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju polskiego przemysłu wyrobów metalowych, ciągarskiego, kablowego i innych gałęzi przemysłu z nimi związanych oraz jego promocji, przy jednoczesnej współpracy z czołowymi ośrodkamiwtej dziedzinie na świecie.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach należy do grupy państwowych jednostek organizacyjnych, zdefiniowanych jako instytuty badawcze. Misją Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach jest świadczenie usług naukowo-badawczych, doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów stali, użytkowników stali i instytucji publicznych związanych z hutnictwem żelaza i stali.

Aktualne informacje dotyczące VIII Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej ‚2019 znajdują się na stronie www.msc.wip.pcz.pl

Zapraszamy do udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Ciągarskiej ‚2019:

Dr hab. inż. Adam Zieliński, Prof. IMŻ
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. inż. Jan W. Pilarczyk
Prezes Stowarzyszenia MSC

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych
Dziekan WMN AGH
Vice prezes MSC

Kontakt

Sekretariat Konferencji:

Mgr Agnieszka Gwiazdowicz
Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie w Polsce
Al. Armii Krajowej 23/25
42-200 Częstochowa
E-mail: msc.conference2019@gmail.com
wai.poland@gmail.com
pilarczyk.wai.poland@gmail.com
Telefon: (+48) 509 928 933

Księgowość i Finanse:

Jadwiga Bieleninik
E-mail: wiga1950@wp.pl
Telefon: (+48) 512 283 156

Współorganizatorzy: