Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

II Międzynarodowa Konferencja Ciągarska 01-03.03.2007r.

1-3 marca 2007 – II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA CIĄGARSKA w Zakopanem

Komitet Naukowy:

Przewodniczący
Dr hab. inz. Zbigniew Muskalski, Prof PCz
Politechnika Częstochowska

Członkowie:
Prof. dr. hab. inz. Janusz Łuksza
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr. hab. inz. Franciszek Grosman
Politechnika Śląska, Katowice
Prof. dr. inz. Bogdan Golis
Politechnika Częstochowska
Prof. dr. hab. inż. Zbigniew mieszek
Dyrektor Naczelny Instytutu Metali Nieżelaznych, Gliwice
Dr. hab. inz. Jan W. Pilarczyk, Prof. PCz
Politechnika Częstochowska
Dr. hab. inz. Bogdan Garbarz
Instytut Metalurgii Żelaza, Gliwice
Prof. dr. hab. inz. Andriy Milenin
Politecznika Czestochowska

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczacy
Dr inz. Sylwia Wiewiórowska

Sekretarz
Dr inz.Teresa Bajor

Czlonkowie:
Mgr inz. Marcin Kwapisz
Mgr inz. Bartlomiej Pikos
Mgr inz. Maciej Suliga

Sekretariat Konferencji:

Dr inz. Sylwia Wiewiórowska
Wydzial Inzynierii Procesowej, Materialowej i Fizyki Stosowanej
Instytut Modelowania i Automatyzacji Procesów Przeróbki Plastycznej
Politechnika Czestochowska
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Czestochowa
Tel.: (48) (34) 3250-745
Fax.: (48) (34) 3250-714
Tel. Kom. (48) 500 020 676
e-mail: wiewior@mim.pcz.czest.pl
web side: www.konferencja.mim.pcz.czest.pl

Cel konferencji:

Prezentacja wyników prac doswiadczalnych, teoretycznych i metod modelowania komputerowego dotyczacych procesów wytwarzania wyrobów ciagnionych i wyrobów metalowych oraz projektowania, optymalizacji i sterowania tymi procesami.

Ważne terminy:

30.09.2006 – termin nadsylania streszczen
referatów.
31.10.2006 – termin nadsylania referatów.
30.11.2006 – lista zaakceptowanych referatów
po recenzjach.
15.12.2006 – termin odeslania przez autorów
referatów po korekcie, termin
wnoszenia oplaty konferencyjnej
przez autorów referatów.
15.02.2007 – termin wnoszenia oplaty
konferencyjnej i oplat za stoiska
wystawiennicze.
01.03.2007 – konferencja.

Referaty:

Zakwalifikowane do poszczególnych sekcji i na sesje posterową referaty będą opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Hutnik-Wiadomosci Hutnicze.
W związku z tym wszystkie referaty (max. 5 stron) muszą być przygotowane zgodnie z wytycznymi czasopisma i będą zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji.
Autorzy zobowiązani będą do uwzględnienia uwag recenzentów i nadesłania artykułów po korekcie.

Wytyczne dotyczące formatu artykułów sa zamieszczone na stronie internetowej konferencji:
www.konferencja.mim.pcz.czest.pl


Program konferencji:

01.03.2007
1400-1900: recepcja.
2000: wieczór integracyjny.

02.03.2007
900-1030: obrady w sekcjach.
1030-1100: wystawa stoisk firmowych.
1100-1230: obrady w sekcjach.
1300-1400: obiad.
1430-1630: obrady w sekcjach.
1630-1730: wystawa stoisk firmowych.
1900: bankiet.

03.03.2007

900-1100: sesja posterowa.
1100-1130: zamknięcie konferencji.
1200-1300: obiad.
1300-1400: wyjazd uczestników.

Informacje dodatkowe:

Informacje dotyczace miejsca konferencji, możliwosci dojazdu itp. zostaną zamieszczone na stronie internetowej konferencji:

www.konferencja.mim.pcz.czest.pl

Prezentacja referatów:
Obrady będa się odbywać w sekcjach:

1. Druty stalowe i wyroby z drutu.
2. Druty i wyroby z metali niezelaznych.
3. Druty elektryczne i wyroby specjalne.
4. Sesja posterowa.


Jezyki konferencji:
polski i angielski.

Oplaty konferencyjne:

Opłata konferencyjna obejmująca zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, materiały konferencyjne, udział w konferencji i imprezach towarzyszacych, wynosi: 950 PLN

Opłata za prezentacje firmy bez uczestnictwa w konferencji (stoisko reklamowe), wynosi: 1200PLN

Opłaty należy uiścić na:

Konto:

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ciągarskie
Kredyt Bank S.A. I Oddzial w Częstochowie
85 1500 1399 1213 9004 0688 0000
Z dopiskiem „Konferencja’07”