Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Historia

O Stowarzyszeniu – Historia

  • Stworzenie oddziału WAI w Polsce wiązało się z dużymi trudnościami. Nie łatwo było uzyskać zgodę amerykańskiego stowarzyszenia WAI na stworzenie takiej samej organizacji w kraju. Jednak stały kontakt z organizacją, współpraca z Wire Journal Intarnational oraz zaangażowanie Polakow w pracę naukową doprowadziły w rezulatacie do stworzenia pierwszego na świecie oddziału WAI poza granicami USA.
  • Pomysł utworzenia oddziału w Polsce spotkał się z aprobatą Zarządu WAI już w 1999 roku na Międzynarodowej Konferencji WAI w Zakopanem.
  • Ostateczna decyzja o utworzeniu Wire Association International – Poland Chapter zapadła na posiedzeniu zarządu WAI w Atlancie.
  • Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach w dniu 8 maja 2002 roku nastąpił wpis organizacji do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń: „Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego w Polsce”.
  • Siedzibę polskiego stowarzyszenia postanowiono utworzyć na Politechnice Częstochowskiej. Uhonorowano w ten sposób całokształt pracy i wysiłku włożonego przez pracowników naukowych Politechniki w rozwój polskiej myśli technicznej i promowania jej na arenie światowej.