Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Scientific Papers

Publications

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki ciągnienia. Część 5. Ciągnienie drutów stalowych niepokrytych. Skrypt
B. Golis, F. Knap, J.W. Pilarczyk
Częstochowa University of Technology
Częstochowa 2005
list of contents >> strona:  1,  2
preface >>

 

Analiza wpływu kierunku ciągnienia drutów na ich wytrzymałość zmęczeniową i trwałość zmęczeniową lin stalowych
Z. Muskalski
Częstochowa University of Technology
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
Series: Metallurgy No. 43
Częstochowa 2004
list of contents >> strona:  1,  2

 

Ciągnienie drutów, prętów i rur
F. Knap, R. Kruzel, Ł. Cieślak
Series: Metallurgy No. 36
Częstochowa University of Technology
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
Częstochowa 2004
list of contents >> strona:  1,  2,  3,  4

 

Druty stalowe
B. Golis, J.W. Pilarczyk, Z. Błażejowski
Częstochowa University of Technology
Częstochowa 2003
list of contents >> strona:  1,  2

 

Stalowe druty, pręty i wyroby z drutów do zbrojenia betonu
B. Golis, Z. Blażejowski, J.W. Pilarczyk, Z. Muskalski
Series: Metallurgy No. 21
Częstochowa University of Technology 2002
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
list of contents >>
preface >>

 

STEEL TYRE CORD TECHNOLOGY
B. Golis, J.W. Pilarczyk, H. Dyja, Z. Błażejowski
Edited by: R.M. Shemenski
The Wire Association International, Inc.
spis treści >>
preface >

 

ALAMBRES DE COBRE, ALUMINIO Y BIMETALICOS
B. Golis, H. Dyja, J.W. Pilarczyk, Z. Błażejowski
Traducido por el Ing. J. Antonio Ayala Reyna
Universidad Tecnologica de Częstochowa, Polonia
Cuerpo Docente de Metalurgia e Ingenieria de Materiales

 

Druty miedziane, aluminiowe i bimetalowe
B. Golis, Z. Błażejowski, J.W. Pilarczyk, H. Dyja
Częstochowa University of technology, Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
Częstochowa 2001
list of contentsi >> strona:  1,  2
preface >>

 

Elementy Ciągarstwa
J. Łuksza
AGH University of Science and Technology
Kraków 2001
list of contents >> strona:  1,  2

 

Wybrane zagadanienia z teorii i praktyki ciągnienia. Część 3. Ciagnienie stalowych pretów i rur
F. Knap, B. Golis, J.W. Pilarczyk
Częstochowa University of Technology Textbook 1999
list of contents >> strona:  1,  2,  3,  4
preface >>

 

Druty stalowe do zbrojenia opon
Series: Metalllurgy No. 3
B. Golis, Z. Blażejowski, J.W. Pilarczyk
Częstochowa University of Technology 1998
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
list of contents >>
preface >>

 

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki ciągnienia. Część 6. Pokrywanie i ciągnienie drutów stalowych z powłokami: cynku, miedzi, cyny
B. Golis, F. Knap, J.W. Pilarczyk
Częstochowa University of Technology Textbook 26
Częstochowa University of Technology 1997
list of contents>>  1,  2
preface >>

 

Analiza przyczyn zmian własności drutów ciągnionych konwencjonalnie i w ciągadłach cisnieniowych
J.W. Pilarczyk
Series: Monographs No. 39
Częstochowa University of Technology
Częstochowa 1996
list of contents >> strona:  1
preface >>

 

Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki ciągnienia. Część 4. Obróbka powierzchni walcówki i drutu stalowego. Skrypt
B. Golis, F. Knap, J.W. Pilarczyk
Częstochowa University of Technology
Częstochowa 1994
list of contents >> strona:  1,  2
preface >>

 

Naprężenia własne w ciagnionych drutach i w wyrobach z drutu
F. Knap
Series: Monographs No. 25
Częstochowa University of Technology
Częstochowa 1991
list of contents >> strona: 1,  2
preface >>

 

Master’s Theses

Master’s Thesis
ASPEKTY ORGANIZACYJNE I MARKETINGOWE MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NA PRZYKŁADZIE WAI I JEGO ODDZIAŁU W POLSCE
Author: Anna Nowińska
Year: 2001
Częstochowa University of Technology
Faculty of Materials Processing Technology and Applied Physics
Department of Production Management and Logistics
list of contents >>