Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Działalność

Polscy naukowcy aktywnie reprezentują Polski Oddział MSC w Polsce i za granicą. Ich działalność została zauważona dzięki wygłaszanym referatom na międzynarodowych konferencjach. Wkład pracy naukowej Polaków został podkreślony poprzez publikacje referatów w prestiżowym miesięczniku Wire Journal.

Polscy specjaliści zostali zauważeni już w 1995 roku w Atlancie na Międzynarodowej Konferencji Interwire-95, gdzie wygłosili referat pt. „A new method mechanical descalling of carbon steel wire rods”. Autorami pracy są naukowcy z Politechniki Częstochowskiej: Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk oraz Eugeniusz Filipczyk.

Grupa naukowców Politechniki Częstochowskiej podjęła się zadania rozpowszechniania wyników swojej działalności naukowo-badawczej z zakresu ciągarstwa poprzez ścisłą współpracę z WAI.

Współpraca z Wire Journal to także doskonała reklama polskiego przemysłu ciągarskiego i jego wysokiej jakości produktów na świecie.

Walne Zebranie Członków Międzynarodowego Stowarzyszenie Ciągarskiego w Polsce 9 grudnia 2017 r. – Prezentacja