Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Cele

 • Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju polskiego przemysłu wyrobów metalowych, ciągarskiego, kablowego i innych gałęzi przemysłu z nimi związanych oraz jego promocji, przy jednoczesnej współpracy z czołowymi ośrodkami w tej dziedzinie na świecie.
 • Stowarzyszenie w kadencji 2017-2021 będzie realizować swoje cele poprzez:

1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów;

 • VIII Międzynarodowa Konferencja Ciągarska 2019 oraz IX Konferencja w roku 2021
 • Sympozjum Miedzynarodoweroku 2018 wspólnie z Wydziałem Metali  Nieżelaznych AGH w zakresie osiagnięć w branży sieci trakcyjnych w kolejnictwie

2. Umożliwienie dostępu do międzynarodowej prasy fachowej i opracowań tematycznych;

 • Udostępnienie artykułów z Wire Journal w rocznikach 1995-2017  (22 lata po 12 egzemplarzy ok. 250 WJ (przygotowanie  listy  artykułów zawartych w tych egzemplarzach i udostępnienie ich członkom MSC))

3. Organizowanie kształcenia w zakresie fachowego języka obcego;

 • Udostępnienie wykładów w języku angielskim w branży „ferrous, non ferrous) bedących   w posiadaniu MSC.

4. Inicjowanie kontaktów gospodarczych w zakresie przemysłu ciągarskiego i wyrobów metalowych;

5. Organizowanie działalności wydawniczej i szkoleniowej;

 • Wznowienie niektórych wcześniejszych wydawnictw  opracowanych przez członków MSC
  (Wykaz książek i skryptów wydanych w Politechnice Częstochowskiej i przez MSC)

6. Organizowanie targów i wystaw tematycznych;

 • Kontynuowanie wystaw tematycznych przy organizacji konferencji i seminariów.
 • Udział członków MSC w Targach w Dusseldorfie  wzorem dwóch ostatnich wycieczek 
 • zorganizowanych przez MSC kilka lat temu.

7. Pomoc w reklamie i promocji polskich produktów

 • Na konferencjach i seminariach;  na uaktualnionej stronie MSC; na targach organizowanych przez WAI     (Wykaz)

8. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branżowymi w zakresie wymiany myśli i doświadczeń;

 • Nawiązanie współpracy z laureatami nagrody Schneidera i Mordici  z USA, Japoni,  Belgii, Hiszpanii
  (
  prof. Misiołek, dr. Shemenski, prof. Wright, prof. Yoshida, prof. Van Houtt, prof. Atienza, prof. Sevillano)

9. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi i zawodowymi szkołami średnimi z branży metalowej w specjalnościach ciągarstwo i otoczenie procesu ciągnienia oraz wyrobów metalowych;

 • Kontynuowanie poszerzanie wspólpracy z  prof. Tadeuszem Knychem i Jego  Zespołem

10. Opracowywanie opinii i ekspertyz fachowych z zakresu ciągarstwa i wyrobów metalowych na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, podmiotów gospodarczych i różnego rodzaju jednostek;

 • W ostatnich kilku latach opracowano kilka opinii dla firm; Dawid, Dobrowolski, Kciuk i czekamy na zapotrzebownie na takie opinie

11. Występowania o projekty finansowane przez NCBiR, NCN oraz organizacje zagraniczne