Częstochowa, al. Armii Krajowej 23/25 lok. 16

+48 512 283 154 msc.waipoland@gmail.com

Artykuły

Publikacje w Wire Journal International

Wire Journal International to prestiżowa publikacja poświęcona branży ciągarskiej wydawana przez WAI.

WJI wydawany raz w miesiącu przeznaczony jest dla przedsiębiorców, inżynierów, techników, sprzedawców oraz kupców związanych z obszarem produkcji żelaznych i nieżelaznych drutów oraz lin.

Oto lista publikacji polskich naukowców:

1. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Eugeniusz Filipczyk: A new method of mechanical descaling of carbon steel wire rod, Wire Journal International, volume 29, number 9, September 1996, p. 58-63

2. Bogdan Golis, Jan Pilarczyk, Zbigniew Błażejowski, Eugeniusz Filipczyk: Fatigue strenght of rope wires. Wire Journal International, volume 30, Number 2, February 1997, p. 244-248

3. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Błażejowski, E. Filipczyk: Drawing practice of steel wires with pressure dies. Wire Journal International, volume 30, Number 4, April 1997, p. 54-67

4. Jan W. Pilarczyk: Hydrodynamic drawing effects on wire ASTRO characteristic. Wire Journal International, volume 30, Number 9, September 1997, p. 70-83

5. Jan Hankus, Eugeniusz Filpczyk, Jan W. Pilarczyk, Bogdan Golis: Fatigue durability of steel ropes. Wire Journal Intenational, volume 30, Number 10, October 1997, p. 72-77

6. Jan W. Pilarczyk, Maciej Pietrzyk, Henryk Dyja, Bogdan Golis: FEM analysis of metal flow in hydrodynamic drawing of steel wires. Wire Journal International, volume 30, Number 11, November 1997, p. 76-82

7. Zbigniew Smolarczyk, Bogdan Golis, Henryk Dyja, Jan W. Pilarczyk: Surface layers of steel wires drawn from wire rod descaled by stream method. Wire Journal International, volume 31, Number 8, August 1998, p. 102-106

8. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Błażejowski, Eugeniusz Filipczyk: Some indicators of drawability of steel wire rods and wires. Wire Journal International, volume 31, Number 9, September 1998, p. 88-91

9. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Błażejowski, Henryk Dyja, Eugeniusz Filipczyk: Permissible reductions in hydrodynamic drawing of low carbon steel wires. Wire Journal International, volume 31, Number 10, October 1998, p. 86-94

10. Fryderyk Knap: Residual stresses in plastically deformed wire. Wire Journal International, volume 31, Number 11, November 1998, p. 84-88

11. Zbigniew Muskalski, Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Jan Harkus: Fatigue properties of ropes manufactured from conventionally and hydrodynamically drawn high carbon steel wire. Wire Journal International, volume 32, Number 3, March 1999, p. 272-277

12. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Błażejowski, Henryk Dyja: Semi Final reductions in the drawing process of rope wires. Wire Journal International, volume 32, Number 4, April 1999, p. 184-189

13. Jan W. Pilarczyk, Henryk Dyja, Bogdan Golis, Sylwia Wiewiórowska: FEM analysis of resistance in a conical die. Wire Journal International, volume 32, Number 5, May 1999, p. 108-116

14. Henryk Dyja, Jan W. Pilarczyk, Bogdan Golis, Zbigniew Muskalski: Copper sleeve improves deformability of steel rod during drawing. Wire Journal International, volume 32, Number 12, December 1999, p. 86-92

15. Zbigniew Muskalski, Jan W. Pilarczyk, Henryk Dyja, Bogdan Golis: Effect of deformation during rope manufacturing on wire properties. Wire Journal International, volume 32, Number 12, December 1999, p. 108-113

16. Stanisław Księżarek, Bronisław Besztak: Wires used in the production of electrics contacts. Wire Journal International, volume 33, Number 4, April 2000, p. 208-213

17. Ryszard Kciuk, Stefan Lewandowski, Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk: Exploitation features of stream descaling of steel wire rods. Wire Journal International, volume 33, Number 5, May 2000, p. 150-153

18. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Henryk Dyja, Zbigniew Muskalski: Effort and facture of wire in the drawing process. Wire Journal International, volume 33, Number 12, December 2000, p. 104-111

19. Marek Burdek, Wojciech Szulc, Janusz Łuksza: Pro-ecological technology for wire production. Wire Journal International, volume 34, Number 1, January 2001, p. 90-93

20. Zbigniew Rdzawski, Wojciech Głuchowski: Development of technology for fine gold wire production. Wire Journal International, volume 34, Number 1, January 2001, p. 94-98

21. Bogdan Golis, Zbigniew Muskalski, Henryk Dyja, Jarosław Markowski, Marcin Knapiński: Planning of process management in wiredrawing plants and wire products. Wire Journal International, volume 34, Number 1, January 2001, p. 100-102

22. Andrzej Skołyszewski, Janusz Łuksza, Franciszek Witek, Marek Packo: Aspects of the process of manufacturing fine flattened wires made from high ally steels. Wire Journal International, volume 34, Number 1, january 2001, p. 104-111

23. Zbigniew Smolarczyk: Effect of descaling methods of wire rod on surface texture of drawn wires. Wire Journal International, volume 34, Number 2, February 2001, p. 76-81

24. Stanisław Księżarek, Bronisław Besztak, Zbigniew Śmieszek, Krzysztof Durst, Andrzej Przybysz, Janusz Dziemianko, Stefan Fryda: Wires from silver, silver alloys and copper alloys obtained by continuous casting. Wire Journal International, volume 34, Number 2, February 2001, p. 82-87

25. Jerzy Herian, Kazimierz Oskędra: The influence of friction conditions on widening flattened steel cold-rolled wires. Wire Journal International, volume 34, Number 2, February 2001, p. 88-92

26. Leonid Lesik, Henryk Dyja, Jan W. Pilarczyk, Sylwia Wiewiórowska: Microhardness and plastic flow investigation of bimetallic rod for drawing. Wire Journal International, volume 34, Number 2, February 2001, p. 94-96

27. Bogdan Golis: The drawing process nad the possibility of its improvement: Part 1. Wire Journal International, volume 34, Number 3, March 2001, p. 256-259

28. Monika Gierzyńska-Dolna, Jan W. Pilarczyk: Methods of testing and criteria for estimating lubricants used in drawing processes. Wire Journal International, volume 34, Number 3, March 2001, p. 282-285

29. Bogdan Golis: The drawing process and the possibility of its improvement: Part 2. Wire Journal International, volume 34, Number 4, April 2001, p. 180-185

30. Zbigniew M. Rdzawski, Jerzy P. Stobrawa, Ludwik K. Ciura, Bronisław Besztak: Microstructure and properties of wires fromplatinum alloys for the catalytic ammonia oxidation processes. Wire Journal International, volume 34, Number 4, April 2001, p. 208-214

31. Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Muskalski and Bogdan Golis, Częstochowa Technical University, and Piotr Dyja, Steel works Zawiercie: Influence of nonmetallic inclusions on drawability of high carbon steel wire rod. Wire Journal International, September 2002, p. 81

32. Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Muskalski, Henryk Dyja and Bogdan Golis, Częstochowa Technical University, Poland: Coating of steel wires with polymers in hydrodynamic drawing. Paper presented at WAI 71st Annual Convention, Atlanta, GA USA. Paper published in Wire Journal International, August 2002, pg. 93

33. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Henryk Dyja and Zbigniew Bacejowski, Częstochowa Technical University: Estimation of dynamical viscosity coefficient of natrium soap in wiredrawing process. Paper presented at WAI 72nd Annual Convention, Chicago, IL USA. Paper published in Wire Journal International, October 2003, pg. 65

34. Zbigniew Muskalski, Częstochowa Technical University: Influence of direction of drawing on fatigue strength of high-carbon steel wires. Paper presented at WAI International Technical Conference, Montreal, Quebec, Canada. Paper published in Wire Journal International, December 2003, pg. 61

35. Fryderyk Knap, Częstochowa Technical University: Anisotropy of mechanical properties of drawn steel wires. Paper presented at WAI International Technical Conference, Montreal, Quebec, Canada. Paper published in Wire Journal International, December 2003, pg. 64

36. Jan W. Pilarczyk, Jaroslaw Markowski, Henryk Dyja and Bogdan Golis, Częstochowa Technical University: FEM modeling of drawing of wires for prestressed concrete. Paper presented at WAI 72nd Annual Convention, Chicago, IL USA. Paper published in Wire Journal International, February 2004, pg. 118

37. Jan W. Pilarczyk and Zbigniew Muskalski, Częstochowa Technical University, Poland; and Etienne Aernoudt and Jan Van Humbeeck, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium: Influence of time of room temperature aging of drawn high carbon steel wires on their mechanical properties and DSC and TEP characteristics. Paper presented at WAI International Technical Conference, From Rod to Wire and Wire Products, Stresa, Italy. Paper published in WJI, Nov. 2004, pg. 72

38. Bogdan Golis, Wieslaw Waskielewicz, Ryszard Budzik and Jan W. Pilarczyk, Częstochowa University of Technology: Indicators of quality of wires and ropes in the wire industry. Paper presented at WAI 2004 International Technical Conference, Queretaro, Mexico. Published in WJI, Oct. 2005, pp. 73-77

39. Bogdan Golis, Henryk Dyja, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Blazejowski: Some experiences in manufacturing of tin plated brass square wires with a size 1.2 m.. Wire Journal International, Volume 39, Number 5, May 2006, p. 48-52

40. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Ryszard Budzik, Wieslaw Waszkielewicz: Quality of spring wires-effect of decarburization of a wire rod and application of pressure dies. Wire Journal International, Volume 39, Number 7, July 2006, p. 66-69

41. Jan Krnác, Robert Kruzel, Jan W. Pilarczyk: Criteria of central bursting – experimental verification. Wire Journal International, Volume 39, Number 12, December 2006, p. 59-64

42. Wieslaw Waszkielewicz, Bogdan Golis, Ryszard Budzik, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Muskalski: Estimation of quality of copper coatings on low carbon steel wires. Wire Journal International, Volume 40, Number 1, January 2007, p. 101-105

43. Fryderyk Knap, Łukasz Cieslak: The results of tension and compression tests of wire after patenting and drawing. Wire Journal International, Volume 40, Number 4, April 2007, p. 135-137

44. Sten He, Paul van Houtte, Jan W. Pilarczyk, Jarosław Markowski: FEM aided study on hydrostatic stress in drawing of high carbon steel wires. Wire Journal International, Volume 40, Number 5, May 2007, p. 57-61

45. Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Muskalski, Bogdan Golis, Sylwia Wiewiórowska, Maciej Suliga: Influence of heat treatment of TRIP steel wire rod on structure and mechanical properties. Wire Journal International, Volume 40, Number 11, November 2007, p. 80-84

46. Ivo Nemec, Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Ryszard Budzik, Wiesław Waszkielewicz: Effect of high-speed drawing on properties of high-carbon steel wires. Wire Journal International, Volume 40, Number 12, December 2007, p. 63-68

47. Ryszard Budzik, Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Zbigniew Muskalski, Zbigniew Blazejowski, Wiesław Waszkielewicz: Selection of conditions of manufacturing high – quality rolled and quenched nails with flat heads. Wire Journal International, Volume 41, Number 12, December 2008, p. 68-73

47. Jan W. Pilarczyk, Bogdan Golis, Ryszard Budzik, Robert Kruzel, Marek Gała: Influence of surface texture and residual stresses on fatigue strength of wire rope. Wire Journal International, Volume 42, Number 5, May 2009, p. 63-69

48. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Danuta Jama, Rafał Włudzik, Michał Kobylinski: Analysis of different equations for calculations of wire tensile strength after patenting and drawing. Wire Journal International, Volume 42, Number 8, August 2009, p. 80-85

49. Bogdan Golis, Jan W. Pilarczyk, Ryszard Budzik, Marek Gała, Rafał Włudzik: Estimation of the effect of heat treatment of wire rope with different C and Mn content on values of new quality indicator W. Wire Journal International, Volume 42, Number 11, November 2009, p. 60-65

50. Ryszard Budzik, Bogdan Golis, Rafał Włudzik, Jan W. Pilarczyk, Wiesław Waszkielewicz: Estimation of standard PN-EN 10264 steel wire for rope. Wire Journal International, Volume 43, Number 1, January 2010, p. 59-64